Aikido

 

Vad är Aikido?

Aikido är en japansk kamsport grundad av Morihei Ueshiba på 1920-talet. Namnet Aikido blev officielt godkänt i Japan 1942. Morihei Ueshiba tränade många olika kampsporter, däribland en del svärdsskolor, innan han träffade Sokaku Takeda, vilken var  mästare på Daito ryu Aiki jujutsu. Morihei (även O-sensei kallad) tränade flera år för Takeda, och ur denna ganska våldsamma kampsort (Takeda var av samurajfamilj) utvecklade O-sensei sin egen stil, vilken han så småningom kallade Aikido. Rakt översatt från japanskan betyder aikido – ”Den harmoniska kraftens väg”. Med detta ville grundaren betona att Aikido var en kamsport som  skulle leda till harmoni människor emellan och till sist även fred. I sann budo-träning lär man sig att undvika strid, så långt det går! Strid tar man bara till i nödfall, och i Aikido försöker man även i en sådan situation leda attackens kraft till ett så ofarligt slut som möjligt.

Det är också anledningen till att O-sensei inte ville ha tävlingar i Aikido, hur kan man tävla i harmoni? Vi försöker inte besegra den som attackerar, bara avleda attacken tills vi får kontroll på antagonisten, och att denne inser det meningslösa med våld. Varför då träna Aikido, om man inte vinner något? Den svåraste matchen man kan vinna, är den över sitt ego, det vill säga bli en mer ödmjuk människa. Och i vår träning får vi hela tiden känna på hur det är att ”förlora” när man valt att attackera någon och blir kastad, men sedan reser man sig igen och så är det ombytta roller, och man blir attackerad och får känna på hur det känns att ”vinna”, dvs. att lyckas få ner antagonisten utan att använda våld eller för mycket av sin egen kraft. Detta växelspel gör att man tränar i en anda av ömsesidigt förtroende och respekt för partnern, oavsett grad, ålder, kön eller etnisk tillhörighet.

Aikido Makes You Happy

Vi tränar alltså för att bli mer harmoniska, glada, ödmjuka och respektfulla. Ja även mer mjuka i kroppen, vigare och starkare,  det finns många aspekter på effekterna av träningen. Aikido är ju en självförsvarskonst, och det är ju inte dumt att kunna, med tanke på det  ökande våldet i samhället.

Kontakt

Rabbe Anklew
shirakawa.aikido@gmail.com
076-830 50 66

Nicklas Wikström
070-297 16 25

Adress

Laboratorgränd 13
931 62
Skellefteå
Sweden

Webbansvarig

Kontakta via e-post på:
info[at]shirakawa[dot]se

Stödmedlem?

För 150 kr per termin kan du hjälpa till att hålla Budosporten levande i Skellefteå.